Adunarea Generală RO-NOSCI 27 februarie 2023

În data de 27 februarie 2023, a avut loc Adunare Generală a Inițiativei Naționale Cloud pentru Știința Deschisă din România - RO-NOSCI.

Mai multe

Arhiva de stiri

OPUS & Irradium- The annual magazine of the MCAA

Proiectul "Open and Universal Science- OPUS”, finanțat de Comisia Europeană, își prezintă activitatea în noul număr al revistei “Irradium- The annual magazine of the MCAA”.

Spre stire

Lansare SciLifeLab Training Hub

Suedia a lansat recent, SciLifeLab Training Hub, o inițiativă de învățare în cadrul infrastructurii naționale de cercetare SciLifeLab, cu scopul de a oferi sprijin pentru formare, servicii, instrumente și resurse pentru comunitatea de cercetare. Hub-ul dorește să devină o resursă importantă, axată pe tehnologie și date, pentru comunitatea de cercetare care dorește să își îmbunătățească competențele și să avanseze în carieră.

Spre stire

Science Europe - consultare publică privind Horizon 2020 and Horizon Europe

Science Europe a publicat răspunsul dat la consultarea Comisiei Europene privind programele-cadru europene de cercetare și inovare trecute, actuale și viitoare.

Spre stire

Știri despre Open Science

În cadrul reuniunii informale a miniștrilor pentru competitivitate, de la Stockholm, au avut loc dezbateri cu privire la două aspecte actuale: utilizarea datelor din infrastructurile de cercetare și accesul liber la publicațiile științifice.

Spre stire

Webinar - Open Science în Horizon Europe

OpenAIRE organizează un al treilea webinar privind cerințele ”Open Science” asociate programului de finanțare ”Horizon Europe - HE” oferind o descriere a principalelor instrumente și servicii OpenAIRE ce pot ajuta coordonatorii de proiecte și personalul de sprijin pentru cercetare în ceea ce privește respectarea acestora. Evenimentul va avea loc joi, 16 martie 2023, ora 9:00 CET

Spre stire

Prezentare RDA Node RO Eveniment EU FAR

RDA Node RO, partea a OSKH, a susținut o prezentare în cadrul atelierului de prezentare și discuție a rezultatelor proiectului EU FAR – EU Funds by Area Results.

Spre stire

Position Paper - The Guild of European Research-Intensive Universities

Într-un document de poziție publicat la 14 februarie 2023, “The Guild of European Research-Intensive Universities” solicită mai multe investiții în cercetarea fundamentală în domeniul digital și al inteligenței artificiale (AI). În document se subliniază cât de importantă este creșterea investițiilor în cercetarea fundamentală, în special în domeniul informaticii, deoarece reprezintă o oportunitate semnificativă de a descoperi soluții digitale inovatoare. Fără cunoștințele produse de cercetarea fundamentală și de frontieră, UE nu va putea deveni o economie digitală, competitivă, rezilientă, circulară și neutră din punct de vedere climatic.

Spre stire

Proiectul SECURE – Sustainable Careers for Research Empowerment

Proiectul SECURE – Sustainable Careers for Research Empowerment va sprijini crearea, testarea, implementarea și integrarea unui cadru comun al carierei în cercetare (Research Career Framework - RCF), careva integra politicile și recomandările existente, precum noile recomandări și actualizări ESCO – Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor și noul Cadru European privind cariera de cercetare.

Spre stire

Proiectul GraspOS - Next Generation Research Assessment to Promote Open Science

Proiectul GraspOS - Next Generation Research Assessment to Promote Open Science care își propune să construiască și să opereze o infrastructură de date care să sprijine reformele politicilor pentru transformarea sistemului de evaluare a cercetării care să integreze practicile specifice științei deschise.

Spre stire

Sondaj privind depozitele deschise din Europa

OpenAIRE, LIBER, SPARC Europe și CoARA au realizat, ca parte a strategiei comune de consolidare a rețelei europene de depozite, un sondaj privind depozitele deschise din Europa.

Spre stire

Agenda de inovare 2026 EUA

”European University Association – EUA” a prezentat agenda de inovare 2026.

Spre stire

Workshop OPUS Pilot

Membrii echipei proiectului OPUS au participat, în perioada 6-7 februarie 2023, la atelierul de lucru OPUS pilot Research Performing (RPOs) și Research Funding organisations (RFOs).

Spre stire