Open Science Knowledge Hub

Initiative si proiecte

Activitățile desfășurate de UEFISCDI în domeniul “open science” sunt corelate cu acțiuni ale principalelor inițiative internaționale și ale comunităților dedicate dezvoltării științei deschise în Europa, Open Science Knowledge Hub Romania - OSKH facilitând accesul la informații și expertiză, precum și conectarea contextului național  la dinamica internațională.

Proiecte Open Science Knowledge Hub

OSKHeste OpenAIRE NOAD și în această calitate contribuie la îmbunătățireaaccesului la informaţii și sprijinirea acțiunilor referitoare la ”open science”

OSKH este RDA NODE participând ca reprezentant național în rețeaua pan-europeană de „noduri” Research Data Alliance (RDA Node) asigurând astfel accesul la informații privind practici, metode, tehnologii actuale pentru împărtășirea datelor de cercetare.

UEFISCDI reprezentat de experții OSKH este membru în Asociația European Open Science Cloud (EOSC) din luna decembrie 2020 și asigură prezența activă în Task Force-urile asociației („Upskilling countries to engage in EOSC” și “Researcher Engagement and Adoption”).

OSKH sprijină inițiativele naționale care pot contribui la dezvoltarea EOSC ca parte a proiectului NI4OS-Europe.

Ca demers în cadrului proiectului, în luna iunie 2021, UEFISCDI, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH au constituit inițiativa națională privind cloud-ul pentru știința deschisă (RO-NOSCI).

RO-NOSCI este o coaliție de organizații la nivel național având ca scop: crearea cloud-ului național pentru știința deschisă, în contextul dezvoltării ecosistemului EOSC; optimizarea și coordonarea activităților privind integrarea infrastructurilor și serviciilor naționale în EOSC; facilitarea accesului mediului academic și de cercetare la resursele EOSC; precum și promovarea și implementarea politicilor privind știința deschisă la nivel național.

OSKH este parte din CoNOSC (Council for National Open Science Coordination) consiliu care acordă sprijin țărilor membre pentru a crea, actualiza și coordona politicile și activitățile lor naționale în domeniul științei deschise.

OSKH este conectat cu acțiunile Science Europe privind știința deschisă și accesul liber, participând la grupuri de lucru dedicate.

OSKH a participat ca reprezentant național în cadrul Policy Support Facility Challenge - Mutual Learning Exercise (MLE) “Citizen Science Initiatives – Policy and Practice” organizat de către DG Research & Innovation, Comisia Europeană. Obiectivul acestui exercițiu de învățare reciprocă la nivel european a fost de a facilita schimbul de informații, experiențe și lecții învățate, precum și de a identifica bune practici, politici și programe în legătură cu diferitele abordări la nivel local, regional și național, în vederea susținerii și extinderii „citizen science”.

Proiecte in derulare

În cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592 (Cod MySMIS 127557) UEFISCDI este responsabilă, în cadrul activității A4.1. „Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional de Open Science și Open Access (conform recomandărilor EC și practicilor de la nivel european)”, cu pregătirea cadrului strategic național pentru Open Science (OS).

În perioada august – septembrie 2022 „Documentul Strategic privind Cadrul Dezvoltării Științei Deschise în România - Cartea Verde a Tranziției către Știința Deschisă 2022-2030”, dezvoltat în cadrul A4.1. a fost lansat în consultare publică: https://events.uefiscdi.ro/os/chestionar-open-science.html.

NI4OS-Europe (ianuarie 2019 - februarie 2023, 21 parteneri europeni) – sprijină dezvoltarea European Open Science Cloud (EOSC) în regiunea de Sud-Est a Europei. Ca demers în cadrul proiectului, UEFISCDI, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH au constituit inițiativa națională privind cloud-ul pentru știința deschisă (RO-NOSCI). În perioada octombrie – decembrie 2022, în cadrul RO-NOSCI vor fi organizate întâlniri de lucru pentru optimizarea și coordonarea activităților privind integrarea infrastructurilor și serviciilor naționale în EOSC.

FAIR-IMPACT (iunie 2022 – mai 2025, 28 parteneri din 11 țări europene) - își propune să identifice și să definească soluții practice, politici și instrumente pentru a sprijini comunitatea de cercetare în procesul de implementare a Cloud-ului European pentru Știință Deschisă - EOSC bazat pe date și servicii FAIR.

Open Universal Science - OPUS (septembrie 2022 – septembrie 2025, 18 parteneri) - va dezvolta măsuri de coordonare și sprijin pentru transformarea evaluării cercetării și a cercetătorilor către un sistem care stimulează și recompensează cercetătorii să practice știința deschisă. În cadrul proiectului, UEFISCDI va pilota un plan personalizat de indicatori și metrici prin care sunt încurajate principiile specifice științei deschise.

GraspOS: next Generation Research Assessment to Promote Open Science (toamna 2022 – 2025, 18 parteneri europeni) - își propune să construiască și să opereze o infrastructură de date care să sprijine reformele aferente politicilor de transformare a sistemului de evaluare a cercetării pentru a încorpora practicile specifice științei deschise. În cadrul proiectului, UEFISCDI va pilota indicatori personalizați pentru evaluarea carierei cercetătorilor.

The Sustainable Careers for Researcher Empowerment - SECURE ( toamna 2022 – 2025, 18 parteneri europeni) va sprijini crearea, testarea, implementarea și integrarea unui cadru comun al carierei în cercetare (Research Career Framework - RCF). RCF va integra politicile și recomandările existente privind carierele de cercetare, precum noile recomandări și actualizări ESCO – Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor și noul Cadru European privind cariera de cercetare.