OPEN SCIENCE KNOWLEDGE HUB

Depozite digitale

Depozitul digital (repository) este o arhivă online, unde cercetătorii pot depozita rezultatele cercetării (publicații, date, software, ș.a.) și pot oferi acces (liber) la acestea, contribuind la păstrarea pe termen lung a activelor digitale.

În vederea identificării unui depozit digital de încredere cu acces liber se recomandă verificarea în registrul depozitelor dedicate datelor de cercetare cu acces liber Re3data (https://www.re3data.org/) și OpenDOAR (https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/) și/ sau depozitul cu scop general pentru rezultatele cercetării multidisciplinare, inclusiv date, software și publicații - Zenodo (https://zenodo.org/) sau Figshare (https://figshare.com/).

Depozite digitale din România

RODA - Arhiva Română de Date Sociale

RODA este instituția națională din România specializată în arhivarea colecțiilor de date electronice provenite din cercetarea în domeniul social. Arhiva întreține o colecție de date digitale, accesibilă comunității academice și altor părți interesate. RODA este integrată într-o rețea globală de arhive, fiind afiliată din februarie 2002 la CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) și din decembrie 2002 la IFDO (International Federation of Data Organizations).

Erdélyi Digitális Adattár

Depozitul Erdélyi Digitális Adattár (EDA) a fost înființat de Asociația Muzeelor ​​din Transilvania cu scopul de a dezvolta și întreține colecțiile deținute, precum și de a dezvolta și opera servicii de promovare a educației și cercetării. Interfața este disponibilă în limba română, maghiară, engleză și germană.

Repository link:

ECOLIB

ECOLIB DIGITAL REPOSITORY este depozitul instituțional al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND. ECOLIB asigură păstrarea și gestionarea documentelor și oferă acces la: articole ale cercetătorilor ECOIND publicate în reviste naționale și internaționale (full-paper/rezumat), teze de doctorat (rezumat), lucrări de conferințe și ateliere, scurtă descriere a proiectelor dezvoltate din 2006 până în prezent. Documentele digitale transmise în ECOLIB sunt indexate în Google Scholar.

Depozitul digital al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Depozitul digital al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca conține cărti, manuscrise, periodice și materiale iconografice din colecțiile bibliotecii. Căutarea se face în metadate și în textul integral al documentelor tipărite. Rezultatele se pot sorta după relevanță, titlu sau data publicării. Interfața este disponibilă în română, engleză, germană și maghiară.

ASPECKT Dspace

ASPECKT Dspace este depozitul instituțional al Universității Transilvania din Brașov, care își propune să găzduiască/stocheze munca intelectuală produsă de personalul academic și de cercetare. În prezent, funcționează ca depozit pentru tezele de doctorat, postuniversitare și de licență care au fost elaborate la Universitatea Transilvania din Brașov. În viitor, conținutul va fi îmbogățit cu rapoarte tehnice și lucrări de la conferințe, cu scopul final ca ASPECKT să devină un punct central al activității de cercetare desfășurată în cadrul universității.

ARTHRA

Funcțional din 2011, depozitul digital instituțional ARTHRA este rezultatul proiectului "Sistem integrat pentru indexarea și partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate" (SIPTEH) derulat în perioada 2008-2011, Universitatea Dunărea de Jos din Galați fiind coordonator. ARTHRA folosește softul open source DSpace cu scopul de a pune la dispoziția utilizatorilor producția științifică a universității. ARTHRA asigură gestionarea și conservarea documentelor electronice precum: articole din revistele universității, lucrări ale conferințelor, cărți, prezentări susținute în cadrul conferințelor, bibliografii, materiale educaționale (ghidurile bibliotecii, tutoriale video), rapoarte de cercetare etc. Depozitul digital este indexat în următoarele baze de date: Duraspace, OpenDOAR și ROAR.

ALSE

Depozitul digital ALSE, al Universității de Științe ale Vieții din Iași își propune să promoveze valorile și personalitățile asociate culturii și științei agricole românești, pre- și postbelice, precum și să desemineze publicațiile științifice ale comunității academice a universității. Depozitul digital este indexat în următoarele baze de date: Duraspace, OpenDOAR , CORE, BASE (Bielefeld Academic Search Engine) și ROAR (Registry of Open Access Repositories).