Open Science Knowledge Hub

Inițiativa națională cloud pentru stiința deschisă (RO-NOSCI)

La nivel european, principalul suport pentru dezvoltarea ecosistemului științei deschise este oferit de European Open Science Cloud (EOSC), ce va fi dezvoltat în perioada 2021-2027 în cadrul programului de cercetare-inovare Horizon Europe.În prezent sunt în derulare proiecte suport EOSC care au rolul de a stimula participarea țărilor din diverse regiuni ale Europei la promovarea, extinderea și utilizarea resurselor acestui ecosistem. Modalitatea principală adoptată de aceste proiecte pentru activarea participării la nivel național o reprezintă inițiativele naționale Open Science Cloud (NOSCI).

Despre
RO-NOSCI
@UEFISCDI

UEFISCDI, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București - membri ai EOSC Association, participă la proiectul european ”NI4OS Europe - National Initiatives for Open Science in Europe”, în cadrul căruia au inițiat, conform cerințelor de proiect, procesul de constituire a inițiativei naționale privind cloud-ul pentru știința deschisă - RO-NOSCI. Partener în coordonarea acestei inițiative naționale este și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH, parte în proiectul european ”EGI-ACE: Advanced Computing for EOSC”.

RO-NOSCI reprezentă o coaliție de organizații la nivel național având ca scop: constituirea cloud-ului național pentru știința deschisă, în contextul dezvoltării ecosistemului EOSC; optimizarea și coordonarea activităților privind integrarea infrastructurilor și serviciilor naționale în EOSC; facilitarea accesului mediului academic și de cercetare la resursele EOSC; promovarea și implementarea politicilor privind știința deschisă la nivel național. RO-NOSCI este o coaliție fără personalitate juridică, iar aderarea la ea nu implică angajamente financiare.

Memorandumul de întelegere al RO-NOSCI se regăsește la acest link.Regulamentul de organizare și funcționare al RO-NOSCI se regăsește la acest link.Lista organizatiilor care sunt deja membru sau observator al RO-NOSCI poate fi consultată aici(RO) sau aici(EN).

ADERARE RO-NOSCI

Procesul de aderare la RO-NOSCI este deschis.
Toate solicitările de aderare vor fi transmise
Comitetului executiv al RO-NOSCI prin completarea formularului on-line.

ADERA LA RO-NOSCI