Stire

Raport Science Europe- Conferința Open Science

Science Europe a publicat recent raportul Conferinței Science Europe privind știința deschisă, care a avut loc la 18 și 19 octombrie 2022 la Bruxelles, Belgia, și online. Conferința a reunit aproape 600 de participanți, pentru o discuție de două zile despre știința deschisă și rolul acesteia în peisajul european și mondial al cercetării.

Obiectivul conferinței a fost dublu. În primul rând, să aducă claritate discuțiilor privind “openness” și modul în care acestea modelează peisajul cercetării. Conferința a oferit participanților o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tranziției către știința deschisă, inclusiv a inițiativelor politice, a reformelor de evaluare acercetării și a măsurilor de sprijin financiar care determină această schimbare.

În al doilea rând, conferința a avut ca scop să ofere participanților ocazia de a se conecta unii cu alții și de a discuta provocările și oportunitățile tranziției către știința deschisă. Sesiunile au fost organizate pentru ca participanții să discute și să dezbată aspecte cheie, cum ar fi incluziunea, echitatea și impactul tranziției asupra instituțiilor, comunităților și cercetătorilor individuali.

Raportul poate fi accesat aici.