Stire

OPUS & Irradium- The annual magazine of the MCAA

Cum pot fi valorificate și recompensate practicile științei deschise în cadrul evaluării cercetării și a cercetătorilor? Proiectul "Open and Universal Science- OPUS”, finanțat de Comisia Europeană, își propune să abordeze această întrebare și să dezvolte o serie de politici și recomandări pentru organizațiile care desfășoară activități de cercetare și pentru organizațiile de finanțare a cercetării.

UEFISCDI este partener în proiectul OPUS și face parte din grupul organizațiilor pilot vor testa intervenții, indicatori și metrici pentru știința deschisă.

Articolul integral poate fi citit în noul număral revistei “Irradium- The annual magazine of the MCAA” aici.