Stire

NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda

În cadrul programului național olandez pentru știință deschisă – NPOS a fost recent publicat documentul ”NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda”, acesta include principiile directoare care vor sta la baza activităților în anii următori; viziunea pentru Știința Deschisă în anul 2030, obiectivele strategice la care se va lucra și cerințele transversale pentru toate acțiunile care trebuie întreprinse. O consultare deschisă, în cadrul căreia 78 de instituții, rețele, comunități și persoane fizice și-au oferit feedback-ul constructiv, a făcut parte din procesul de definire a obiectivelor.


”NPOS2030 Ambition Document” este un document viu care descrie obiectivele ce stau la baza fiecărui obiectiv strategic. Acesta este redactat de diferiți reprezentanți ai comunității și beneficiază de sprijinul partenerilor implicați în Comitetul director al NPOS, în Consiliul consultativ și în Comitetul editorial.


Documentul integral poate fi accesat aici.