Stire

FAIR IMPACT Second Open Call

În cadrul proiectului FAIR-IMPACT a fost lansat cel de-al doilea apel deschis, oferind trei tipuri de acțiuni de sprijin, pentru a ajuta candidații să își autoevalueze capacitățile actuale și să dezvolte planuri de acțiune pentru implementarea FAIR.


Acest apel deschis se adresează: Inițiativelor la nivel național, organizațiilor care desfășoară activități de cercetare și depozitelor și furnizorilor de servicii de date.

Candidații selectați din fiecare dintre cele trei grupuri de părți interesate vor lucra pe o perioadă de nouă luni cu mentorii FAIR-IMPACT beneficiind de sprijin individual. (nu se oferă sprijin financiar pentru acest program).

Aplicațiile pot fi depuse prin intermediul platformei FAIR-Impact până la 1 noiembrie 2023.

În acest context, au fost organizate ateliere de lucru online, personalizate pentru fiecare grup de părți interesate, pentru a oferi informații mai detaliate despre procesul de aplicare. Înregistrările acestor ateliere online sunt disponibile aici: Inițiative la nivel național, organizații care desfășoară activități de cercetare și depozite și furnizori de servicii de date.

Informații suplimentare pot fi accesate aici.