2020

Știința cu cetățenii - Dezvoltarea cercetării și inovării prin implicarea societății

Citizen Science - Elevating research and innovation through societal engagement
Descarcare atasament

Documentul prezintă cea mai recentă definiție furnizată de Comisia Europeană pentru „citizen science”: ”participarea voluntară a cetățenilor la cercetare și inovare în diferite etape ale procesului și la diferite niveluri de implicare, de la dezvoltarea agendelor și politicilor de cercetare, până la colectarea, procesarea și analiza datelor și evaluarea rezultatelor de cercetare”

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1768147-f17a-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-152465380