2021

Raport ”Spre o reformă a sistemului de evaluare a cercetării”

Scoping report Towards a Reform of the Research Assessment System
Descarcare atasament

Reformarea evaluării cercetării este considerată din ce în ce mai mult o prioritate pentru a asigura calitatea, performanța și impactul cercetării. Reforma, însă, necesită schimbări culturale și sistemice care se dovedesc a fi foarte complexe și lente de implementat. În perioada martie-noiembrie 2021, Comisia Europeană a desfășurat o consultare a actorilor europeni interesați cu privire la modalitatea de a facilita și accelera schimbările. Raportul prezintă concluziile consultării, identifică obiectivele care ar trebui urmărite printr-o reformă a evaluării cercetării și propune o abordare bazată pe principii și acțiuni care ar putea fi convenite de către o coaliție de finanțare a cercetării și organizații de cercetare ce își iau angajamentul de a implementa modificări.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36ebb96c-50c5-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en