2023

Politici de acces liber în America Latină, Caraibe și Uniunea Europeană - Progrese în direcția unui dialog politic

Open Access Policies in Latin America, the Caribbean and the European Union - Progress Towards a Political Dialogue
Descarcare atasament

America Latină, Caraibe și Uniunea Europeană sunt regiuni strategice una pentru cealaltă și parteneri pentru a colabora în dezvoltarea priorităților politicii de cercetare și inovare, cum ar fi știința deschisă. Documentul descrie politicile de acces liber pentru rezultatele cercetării care au fost dezvoltate în LAC și în UE, analizează provocările comune și calea de convergență pentru ambele regiuni în vederea stabilirii unui dialog politic și propune recomandări specifice pentru o acțiune politică comună pe care să se bazeze colaborarea intra-LAC și UE-LAC. Acestea sunt structurate în 4 obiective prioritare defalcate în 7 acțiuni și 19 măsuri concrete.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8a4852c6-bca3-11ed-8912-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-281861965