2011

Hotărârea Guvernului nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

Government Decision no. 134 of February 16, 2011 for the approval of the Methodological Norms regarding the stimulation activities costs categories for research-development and innovation, financed from the state budget
Descarcare atasament

Documentul prezintă categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.

https://uefiscdi.gov.ro/resource-82663