2017

Furnizarea de abilități și competențe de care au nevoie cercetătorii pentru a practica știința deschisă

Providing researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science
Descarcare atasament

Raportul prezintă un studiu detaliat privind abilitățile și competențele de care cercetătorii au nevoie pentru a practica știința deschisă. Raportul prezintă rezultatele unui sondaj în rândul cercetătorilor din Europa cu privire la percepțiile lor asupra politicilor și practicilor științei deschise și apoi se concentrează pe abilitățile specifice de care au nevoie cercetătorii pentru știința deschisă. Raportul se încheie cu recomandări de politici pentru părțile interesate la nivel european, național și instituțional pentru a crește gradul de conștientizare, a instrui, a sprijini și a încuraja cercetătorii în știința deschisă.

https://storage.fnr.lu/index.php/s/a9WySvOkwtIQoYr#pdfviewer