2021

FAIRsharing: standarde, baze de date, depozite digitale și politici

Descarcare atasament

Documentul este rezultatul grupului Joint RDA-Force11 FAIRsharing Working Group si prezinta o scurta descriere a resursei FAIRsharing și a serviciilor asociate, precum și recomandările FAIRsharing în ceea ce privește datele de cercetare adresate diverselor categorii de actori interesați.

https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania