2021

Evaluarea economică a impactului noii politici de acces liber dezvoltată de UK Research and Innovation

Economic assessment of the impact of the new Open Access policy developed by UK Research and Innovation
Descarcare atasament

Raportul oferă informații legate de evaluarea impactului condițiilor specifice de politică care au fost propuse pentru articolele de reviste și publicațiile de cercetare luând în considerare impactul politicii UKRI asupra diferitelor grupuri de părți interesate din ecosistemul de comunicații academice.

file:///C:/Users/andreea.popa/Downloads/FTI-Report-for-Publishers-Association-1%20(1).pdf