2016

Concluziile Consiliului privind tranziția către un sistem al științei deschise

Council conclusions on the transition towards an Open Science system
Descarcare atasament

În mai 2016, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o serie de concluzii privind „Tranziția către un sistem al științei deschise”, în care susține că „știința deschisă are potențialul de a crește calitatea, impactul și beneficiile științei și de a accelera progresul cunoștințelor făcându-le mai fiabile, mai eficiente și mai precise, mai ușor de înțeles de către societate.”

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf