2023

Concluziile Consiliul Uniunii Europene (UE) privind "publicarea științifică de înaltă calitate, transparentă, deschisă, demnă de încredere și echitabilă"

Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing
Descarcare atasament

Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluziile privind "publicarea științifică de înaltă calitate, transparentă, deschisă, demnă de încredere și echitabilă", în care solicită accesul liber imediat și fără restricții la publicarea rezultatelor cercetării din fonduri publice.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf