2012

Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European Și Comitetul Regiunilor - O strategie privind piața unică digitală pentru Europa

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2015): A Digital Single Market Strategy for Europe
Descarcare atasament

Comunicarea subliniază importanța științei si cercetării pentru accelarea inovării, în special prin obiectivele de sprijinire a știintei bazate pe date.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN