2020

Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - o nouă ERA pentru cercetare și inovare

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A new ERA for Research and Innovation.
Descarcare atasament

Comunicarea reafirmă angajamentul Comisiei Europene față de ERA și propune o nouă abordare pentru a accelera transformarea digitală și ecologică a Europei, cu scopul de a consolida reziliența și pregătirea Europei pentru a face față crizelor viitoare și de a sprijini avantajul competitiv al Europei în cursa mondială pentru cunoaștere.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0628&from=EN