2012

Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către un acces mai bun la informații științifice: creșterea beneficiilor investițiilor publice în cercetare

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions (2012). Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research
Descarcare atasament

Comunicarea prezintă informații privind circulația și transferul optim al cunoștințelor științifice, precum și modalitățile de acces cât mai bun la acestea

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0401:FIN:EN:PDF