2021

Competențe digitale pentru FAIR și știință deschisă

Digital skills for FAIR and open science
Descarcare atasament

Raportul prezintă un cadru pentru dezvoltarea competențelor și capabilităților specifice EOSC.

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/af7f7807-6ce1-11eb-aeb5-01aa75ed71a1