Cartea Albă a Tranziției către Știința Deschisă 2023-2030

„Cartea Albă a Tranziției către Știința Deschisă (2023-2030)” reprezintă forma finală a Documentului Strategic privind Cadrul Dezvoltării Științei Deschise în România, dezvoltată în baza versiunii suport de dialog „Cartea Verde a tranziției către știința deschisă”, supusă consultării publice în perioada 18 august – 30 septembrie 2022. Cartea Albă detaliază implementarea principiilor, provocărilor și acțiunilor cuprinse în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 - obiectivul 1.2. „Asigurarea tranziției către știința deschisă și facilitarea drumului către excelență în cercetarea științifică”.

Document a fost realizat în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” SIPOCA 592 (Cod MySMIS 127557)

Cartea Albă este disponibilă on-line la adresa: https://www.open-science.ro/resurse/cartea-alba-a-tranzitiei-catre-stiinta-deschisa-2023-2030.